۳ پاسخ

سلام رنگ مایع دور جنین اغلب بی رنگه و ترشحش غیر ارادی و مداومه، برعکس ادرار

درصورتی که هفته ۴۰به بعد باشی و جنین ادرار کرده باشه رنگ آب کیسه آب مایل به سبزرنگ یا زردرنگه

فک نکنم فرقی داشته باشه فقط کیسه اب پاره بشه شدتش زیاد میشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان مامان دوفرزند مامان مامان دوفرزند مامان دوفرزند هفته شانزدهم بارداری
دردا شروع بشه بهتره فک کنم چون تو کیسه اب ک پاره ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دل آنا مامان دل آنا دل آنا هفته بیست‌ونهم بارداری
خودتو درگیر چیزه الکی نکن. کیسه آب الکی پاره نمیشه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دوقلو مامان دوقلو دوقلو هفته بیست‌وهشتم بارداری
عزیزم هفته چندم هستی و سروکس تو چند بود
آواتار مامان حلما علی اکبر مامان حلما علی اکبر حلما علی اکبر هفته نوزدهم بارداری
دکترم بهم گف اگه کیسه اب پاره شد انگار اب شیرو باز ... ادامه پاسخ
آواتار مامان یاراپسرمهربونم مامان یاراپسرمهربونم یاراپسرمهربونم هفته بیست‌وهشتم بارداری
حتما باید دکتر معاینه کنه و قرص و دارو و پماد بده ... ادامه پاسخ
;