علت بوی بد واژن در بارداری

آواتار مامان رادمهر و رهام مامان رادمهر و رهام رادمهر و رهام ۳ سالگی
رنگش سفید زرد سبز و پنیری هست و کدر هست . اما ترشح ... ادامه پاسخ
آواتار مامان rayan مامان rayan rayan ۳ سالگی
عفونته عزیزم احتمال زیاد
آواتار مامان معصومه خاتون مامان معصومه خاتون معصومه خاتون ۲ سالگی
مراجعه
کنی
د به پزشک عزیزم ..ممکنه آثاری از عفونت ... ادامه پاسخ