کم شدن مایع آمنیوتیک

آواتار مامان بارانا مامان بارانا بارانا ۵ سالگی
عزیزم مایعات زیاد بخور دوباره نرمال میشه
آواتار مامان نیل🌊نلین🌈 مامان نیل🌊نلین🌈 نیل🌊نلین🌈 ۱۱ ماهگی
آب بجای هشت ده لیوان بخور نتونستی آبمیوه بخور ،هن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان وروجک مامان وروجک وروجک ۴ سالگی
سلام شما باید مایعات خیلی زیاد مصرف کنید که انشاءا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آریا مامان آریا آریا ۴ سالگی
عواملی مانند کم آبی بدن مادر، فشار خون بالا، مسموم ... ادامه پاسخ