کم شدن مایع آمنیوتیک

آواتار مامان بارانا مامان بارانا بارانا ۳ سالگی
عزیزم مایعات زیاد بخور دوباره نرمال میشه
آواتار مامان 👑دختر طلا👑 مامان 👑دختر طلا👑 👑دختر طلا👑 ۲ سالگی
سلام شما باید مایعات خیلی زیاد مصرف کنید که انشاءا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آریا مامان آریا آریا ۲ سالگی
عواملی مانند کم آبی بدن مادر، فشار خون بالا، مسموم ... ادامه پاسخ