کم شدن مایع آمنیوتیک

آواتار مامان بارانا مامان بارانا بارانا ۲ سالگی
عزیزم مایعات زیاد بخور دوباره نرمال میشه
آواتار مامان 👑مبینا👑 مامان 👑مبینا👑 👑مبینا👑 ۱ سالگی
سلام شما باید مایعات خیلی زیاد مصرف کنید که انشاءا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آریا مامان آریا آریا ۱۷ ماهگی
عواملی مانند کم آبی بدن مادر، فشار خون بالا، مسموم ... ادامه پاسخ