کم شدن مایع آمنیوتیک

آواتار مامان بارانا مامان بارانا بارانا ۲ سالگی
عزیزم مایعات زیاد بخور دوباره نرمال میشه
آواتار مامان 👑مبینا👑 مامان 👑مبینا👑 👑مبینا👑 ۲ سالگی
سلام شما باید مایعات خیلی زیاد مصرف کنید که انشاءا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آریا مامان آریا آریا ۱ سالگی
عواملی مانند کم آبی بدن مادر، فشار خون بالا، مسموم ... ادامه پاسخ