افزایش مایع آمنیوتیک جنین

آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی ۲ سالگی
اگه مایع دورجنین زیاد باشه خطرناکه ولی میتونن ازما ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سانلی خانم😘😘 مامان سانلی خانم😘😘 سانلی خانم😘😘 ۲ سالگی
سلام شما که آخر بارداری هستین خطرناک نیست
آواتار مامان یاسمینا مامان یاسمینا یاسمینا ۱۲ ماهگی
آره عزیزم. بیشتر برا مادر خطرناکه. دور از جون ممکن ... ادامه پاسخ