افزایش مایع آمنیوتیک جنین

آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی ۶ سالگی
اگه مایع دورجنین زیاد باشه خطرناکه ولی میتونن ازما ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سِلِنا خانم😘😘 مامان سِلِنا خانم😘😘 سِلِنا خانم😘😘 ۷ ماهگی
سلام شما که آخر بارداری هستین خطرناک نیست
آواتار مامان یاسمینا مامان یاسمینا یاسمینا ۴ سالگی
آره عزیزم. بیشتر برا مادر خطرناکه. دور از جون ممکن ... ادامه پاسخ