تشکیل قلب جنین در چند هفتگی

آواتار مامان محمد مامان محمد محمد ۱۲ ماهگی
هفته ۶و۷ولی سنو برای قلب هفته ۸ به بعد
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه ۸ ماهگی
من ۶هفتگی قلبش تشکیل شد
اما میگن بین۵تا۷هفتگی نهای ... ادامه پاسخ
مامان مامان فندق مامان مامان فندق ۱۱ ماهگی
آواتار مامان راحله مامان راحله راحله ۱۲ ماهگی
سلام گلم هفته ۸برو چون بعضیا دیر قلبشون تشکیل میشه
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه ۴ ماهگی
سلام
من بچه اولم توی 8 هفته رفتم قلبش تشکیل شد... ... ادامه پاسخ
مامان آرسام مامان آرسام ۱۱ ماهگی
آواتار مامان نخودچی مامان نخودچی نخودچی ۱۱ ماهگی
معمولا بین هفته 6 تا 8 تشکیل میشه
ان شاءلله که قلب ... ادامه پاسخ