محاسبه سن حاملگی با سونوگرافی

آواتار مامان آراد مامان آراد آراد ۳ سالگی
۲ ماهت داری ۲ماهو پرمیکنی بری تو۳
آواتار مامان بهراد🌺مشهد🌺 مامان بهراد🌺مشهد🌺 بهراد🌺مشهد🌺 ۳ سالگی
بهداشت با اولین روز اخرین پریودی حساب میکنن
تاریخ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سیدطاها مامان سیدطاها سیدطاها ۲ سالگی
اولین روز آخرین پریود همون lmp هستش
سن بارداری بر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مامان ابوالفضل مامان مامان ابوالفضل مامان ابوالفضل ۲ سالگی
سنوگرافی انتی‌ هست
آواتار مامان ماهور مامان ماهور ماهور هفته چهاردهم بارداری
واسه سونا گرافی