محاسبه سن حاملگی با سونوگرافی

آواتار مامان آراد مامان آراد آراد ۲ سالگی
۲ ماهت داری ۲ماهو پرمیکنی بری تو۳
آواتار مامان بهراد🌺مشهد🌺 مامان بهراد🌺مشهد🌺 بهراد🌺مشهد🌺 ۲ سالگی
بهداشت با اولین روز اخرین پریودی حساب میکنن
تاریخ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سیدطاها مامان سیدطاها سیدطاها ۱ سالگی
اولین روز آخرین پریود همون lmp هستش
سن بارداری بر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مامان ابوالفضل مامان مامان ابوالفضل مامان ابوالفضل ۱ سالگی
سنوگرافی انتی‌ هست
آواتار مامان ماهور مامان ماهور ماهور ۱ سالگی
واسه سونا گرافی