محاسبه سن حاملگی با سونوگرافی

آواتار مامان آراد مامان آراد آراد ۱۶ ماهگی
۲ ماهت داری ۲ماهو پرمیکنی بری تو۳
آواتار مامان بهراد مامان بهراد بهراد ۱ سالگی
بهداشت با اولین روز اخرین پریودی حساب میکنن
تاریخ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سیدطاها مامان سیدطاها سیدطاها ۷ ماهگی
اولین روز آخرین پریود همون lmp هستش
سن بارداری بر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مامان ابوالفضل مامان مامان ابوالفضل مامان ابوالفضل ۸ ماهگی
سنوگرافی انتی‌ هست
آواتار مامان ماهور مامان ماهور ماهور ۱۱ ماهگی
واسه سونا گرافی