محاسبه سن حاملگی با سونوگرافی

آواتار مامان آراد مامان آراد آراد ۱ سالگی
۲ ماهت داری ۲ماهو پرمیکنی بری تو۳
آواتار مامان بهراد🌺مشهد🌺 مامان بهراد🌺مشهد🌺 بهراد🌺مشهد🌺 ۲ سالگی
بهداشت با اولین روز اخرین پریودی حساب میکنن
تاریخ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سیدطاها مامان سیدطاها سیدطاها ۱۴ ماهگی
اولین روز آخرین پریود همون lmp هستش
سن بارداری بر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مامان ابوالفضل مامان مامان ابوالفضل مامان ابوالفضل ۱۵ ماهگی
سنوگرافی انتی‌ هست
آواتار مامان ماهور مامان ماهور ماهور ۱ سالگی
واسه سونا گرافی