۳ پاسخ

عرق رازیانه خیلی تاثیر داره

سلام برو پیشه زنان اونا بهتون میگن من دارو خوردم دو دختریک پسر.دختر م تو دوران بارداری افتاد دوقلو موند

از سه ماه قبل اقدام
خوردن لبنیات .ترشیجات .وتمامی غذاهایی ک طبع سرد دارن .
و قبل اقدامم با سرکه خودتونو بشورین .❤

سوال های مرتبط

آواتار مامان طپش زندگیم مامان طپش زندگیم طپش زندگیم ۱ سالگی
سلام ۵ پریود
;