سلام هزینه nt چقد میشه مامانای عزیز خسته نباشید

۶ پاسخ

سونو nt 140 .آزمایش 100

سونو و ازمایش اگه یجا انجام بدی هزینش کمتره. ولی اگه سونو رو یجا ازمایش جای دیگه هزینش یکم بیشتر میشه

سونو۱۵۰ازمایش۱۹۲

من فردا سونو دارم گفتن ۲۵۰ تومان

من یزد هستم سونو رو ۱۳۶تومن انجام دادم و آزمایش خون ۱۱۷تومن

من سونو رفتم یجا انجام دادم 170.. ازمایش جای دیگه 130.... درصورتی که اگه یجا هردوشو انجام میدادم 200پام درمیومد .

سوال های مرتبط

مامان جوجه طلایی مامان جوجه طلایی هفته یازدهم بارداری
آواتار مامان .. مامان .. .. هفته هفدهم بارداری
سونویی من ازاد شد۳۲۵تومن.ازمایش ۱۶۶تومن باز ازاد..
مامان کارن مامان کارن هفته سیزدهم بارداری
آواتار مامان جوجو مامان مامان جوجو مامان جوجو مامان هفته بیست‌ویکم بارداری
سلام آزمایش ۱۷۷ و سونو ۲۲۰
مامان سویل مامان سویل هفته دوازدهم بارداری
آواتار مامان ابنبات چوبی😉 مامان ابنبات چوبی😉 ابنبات چوبی😉 هفته هجدهم بارداری
سلام 105شد واسه من
آواتار مامان بنیتا و جوونه🌱 مامان بنیتا و جوونه🌱 بنیتا و جوونه🌱 هفته سیزدهم بارداری
نرماله نگران نباش
;