۵ پاسخ

سلام خانمی اشکالی نداره بچست دیگه باید بچگی کنه.من خودم پسرم چیزی خواست بهش میدم ولی گریه کنه یا جیغ بزنه برای داشتنش سرشو باچیز دیگه ای گرم میکنم تا یادش بره یکم بعد که اروم شد میارم بهش میدم میگم چون باادب شدی بیا باهاش بازی کن ولی دیگه جیغ نزن باشه اونم میگه خب ودیگه هم جیغ نمیزنه

عزیزم نه تنبیهش کن نه دادبزن فقط مداراکن وبعضی جاهابهش محل نده وبگوچون کارزشت کردی من ازدستت ناراحتم.

عزیزم بی محلی کن بش. بگو گوشم صدای گریه و صدای بلند. نمیشنوه. اگه اعتنا کنی و کارش انجام بدی دیگه از همین طریق میخواد کارش پیش ببره

بچه منم همینجوریه ولی خیلی چیا بهم میگن یه عده میگن هر چی میگه بهش بده تا عصبی نشه ولی یه عده میگن بی محلی کن بهش جوری که هنگار نمیبینیش دروست میشه کلا هر دو راه دروسته راه اول برا ادمهایی خوبه که میتونن ناز بچه بخرن و هی هر چی گفت بگن چشم راه دوم برا آدمهایی خوبه که بچه هاشون مستقل میشه کلا یه مدته دروست میشه

سلام شده تاحالا بزنیش یاسرش دادبزنی؟

سوال های مرتبط

;