۴ پاسخ

منم اینجورم گلم عادبه

رابطه داشتی ایا

دم نوش زنجبیل بخور برایه رفع تهوع خوبه

عزیزم بعضیا همینجورین حالت تهوع میگیرن ولی بالا نمیارن ولی من خودم الان بیشتر وقتا بالا میارم غذای گرم هم زیاد نخور غذاتو نصف کن بزار خنک شه بخور