۲ پاسخ

خب برا جنسیت حالا زوده

منم جفتم خلفی از دکتر پرسیدم گفت یکی از حالت های خوب جفته

سوال های مرتبط

آواتار مامان رادوین مامان رادوین رادوین هفته بیست‌وپنجم بارداری
عزیزم همخ چیت خوبه نگران نباش...جفت خلفی یعنی بچه ... ادامه پاسخ
مامان گوگولی مامان گوگولی هفته دوازدهم بارداری
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته شانزدهم بارداری
یعنی نوع جفتت خلفی هست و بچه جلوتر و زودتر حرکت ها ... ادامه پاسخ
مامان فندوق مامان فندوق هفته چهاردهم بارداری
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته شانزدهم بارداری
نه یعنی جفتت پشت و بچه جلوهست و حرکات بچه زودتر حس ... ادامه پاسخ
مامان فندق مامان فندق هفته نهم بارداری
مامان پناه مامان پناه هفته شانزدهم بارداری
آواتار مامان آبنبات مامان آبنبات آبنبات هفته بیستم بارداری
گلم یعنی جفت سرراهی هست و جلوی سرویکس هست، باید نز ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندق کوشولو مامان فندق کوشولو فندق کوشولو هفته شانزدهم بارداری
خوب جنسیت که هنوز مشخص نمیشه
آواتار مامان لیانا مامان لیانا لیانا هفته نهم بارداری
بله امکانش هست
۱۸ هفته جنسیت دقیق میگن
آواتار مامان مهرین مامان مهرین مهرین هفته نوزدهم بارداری
برای منم سندرم داون ریسکش بالا زده که آمنیوسنتز ان ... ادامه پاسخ
مامان ک ی مامان ک ی هفته هجدهم بارداری
آواتار مامان آرمان مامان آرمان آرمان هفته بیست‌وچهارم بارداری
بستگی به جایی که رفتی داره من تو ۱۲ هفته قطعی بهم‌ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فینقلی جون مامان فینقلی جون فینقلی جون هفته بیست‌ودوم بارداری
ان تی گفت 90 درصد پسره اما انومالی دختر شد بستگی ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندق صورتی💕 مامان فندق صورتی💕 فندق صورتی💕 هفته بیست‌وپنجم بارداری
عزیزم
معمولا قدامی ها از همه دیرتر حس میکنن
اما من ... ادامه پاسخ
آواتار مامان علی کوچولو👶 مامان علی کوچولو👶 علی کوچولو👶 هفته بیست‌ویکم بارداری
نمیشه اعتماد کرد صبر کن تا آنومالی
آواتار مامان عدس مامان عدس عدس هفته ششم بارداری
سنگوگرافی ۵۷۰۷۳۵۸
مامان جوجه مامان جوجه هفته سیزدهم بارداری
آواتار مامان النا و نینی مامان النا و نینی النا و نینی هفته شانزدهم بارداری
نه اصلا ربطی نداره
;