از چند هفتگی حرکات جنین حس میشه؟

پاسخ دادن
۲ پاسخ

من از هفته ۱۶ احساس میکنم عزیزم. ولی فکر کنم معمولش ۲۲ به بعد باشه

از هفته بیست ب بعد یا بیست و دو.ولی من خودم دیروز دوبار شکمم مثل نبض زد .چون بچه الان کوچیکه زیاد نمیشه حرکاتشو حس کرد