۲ پاسخ

بچه بریچه یعنی چی؟

معمولا اگر بچه حرکت و ضربه هاش خیلی پایین احساس بشه طوریکه احساس کنی داره به واژنت ضربه میزنه یعنی بچه بریچه. و اگر تا زمان زایمان نچرخه سزارین میکنن. علت بعدی وزن بالای بچست. اگر وزنش بره بالا هم همینطور.