۹ پاسخ

سلام .اکثرا ۱۵ هفته ب بعد .اما من خودم ۱۳ هفته مشخص شد

اگه 13هفته میرفتی بهت میگفت عزیزم

هفته ۱۷تا۲۰معلوم میشه جنسیت

پانزده شانزده.هفده هفته

شاید تو برگه سونوت نوشته باشه عکسش بفرس

هفته 15یا16بستگی داره میبینی یسریا زودتر معلوم میشه یسریا دیرتر

بعضی جاها میگن ..به منم نگفتن

به منم نگفتن جنسیت رو عزیزم منم غربالگری دوم برم صد درصد معلوم میشه

غربالگری اول احتمال رو میدن البته برای ی سریا توی غربالگری دوم جنسیت مشخص میشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان mohammad Arad مامان mohammad Arad mohammad Arad هفته بیست‌وسوم بارداری
جای معتبر بری میگن و درست هم میگن من ۱۲هفته گفت پس ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مامان آینده مامان مامان آینده مامان آینده هفته دوازدهم بارداری
حالا که زوده برا خرید چرا عجله داری
مامان فندق مامان فندق هفته پانزدهم بارداری
آواتار مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی توت فرنگی هفته پانزدهم بارداری
سلام آره عزیزم
آواتار مامان کلوچه مامان کلوچه کلوچه هفته پانزدهم بارداری
سلام همش احتماله ممكنه درست باشه ممكنه آنومالي تعي ... ادامه پاسخ
مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی هفته چهاردهم بارداری
آواتار مامان نی نی👶🧿 مامان نی نی👶🧿 نی نی👶🧿 هفته بیست‌وچهارم بارداری
سلام نه تو غربالگری دوم البته اگه دکتر ماهر باشه م ... ادامه پاسخ
مامان امیرعلی مامان امیرعلی هفته دهم بارداری
آواتار مامان حوراماه مامان حوراماه حوراماه هفته بیست‌ودوم بارداری
عزیزم بستگی به دکترت داره که چی بگه
به من تو ان تی ... ادامه پاسخ
مامان فندق کوچولو مامان فندق کوچولو هفته یازدهم بارداری
آواتار مامان جانان مامان جانان جانان هفته سیزدهم بارداری
من امروز رفتم بچه پاهاشو بسته بود اصلا نشد بگه
مامان ایدا وبهراد مامان ایدا وبهراد هفته پانزدهم بارداری
آواتار مامان شاه توت مامان شاه توت شاه توت هفته شانزدهم بارداری
بستگی به مهارت پزشک سونو گرافی داره .
مامان فندق مامان فندق هفته دوازدهم بارداری
آواتار مامان Samyar مامان Samyar Samyar هفته بیست‌ودوم بارداری
ان تی احتمال میدن ولی برای منو پسر گفتن درست بود
مامان دونه انار مامان دونه انار هفته نهم بارداری
آواتار مامان ❤انگور🍇❤ مامان ❤انگور🍇❤ ❤انگور🍇❤ هفته بیستم بارداری
ب من احتمال گفتن و درست بود
آواتار مامان حسین مامان حسین حسین هفته نوزدهم بارداری
نه مشخص نمیشه اخر ۱۶هفته جنسیت بطور کامل مشخص میشه
آواتار مامان فندق مامان مامان فندق مامان فندق مامان هفته یازدهم بارداری
عزیزم خدارو شکر که دوقلو بارداری ، خدا واست حفظشون ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته سوم بارداری
برا من ک تو ان تی دو قلو بود مشخص شدو درست بود
;