سونوی انومالی واسه چی انجام.میدن

۱ پاسخ

سونوگرافی آنومالی جنین چیست؟

قلب جنین بررسی می شود. دریچه ها باید هم اندازه باشند و با هر ضربان باز و بسته شوند.

سه ماهه دوم بارداری از هفته 13 بارداری آغاز می شود و تا هفته 28 ادامه می یابد. سونوگرافی آنومالی بین هفته های 18 تا 20 بارداری انجام می شود. اسکن آنومالی یا اسکن سه ماهه دوم بارداری محل قرار گرفتن جنین، شکل و اندازه صورت و دست ها را نشان می دهد و شما می توانید جنین تان را بر روی مانیتور به خوبی مشاهده نمایید.

سوال های مرتبط

مامان فندق مامان فندق هفته بیست‌وهشتم بارداری
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته بیست‌ونهم بارداری
واسه من با انومالی باهم نوشته بود
;