۳ پاسخ

هفتهای آخر حالا مونده کی بخوان بستریت کنن یا خدای نکرده مشکلی داشته باشی

واس من 38 هفته

واسه من همون روز زایمان گرفتن

سوال های مرتبط

آواتار مامان جوجه طلایی مامان جوجه طلایی جوجه طلایی هفته سی‌وسوم بارداری
برای اطمینان از تشکیل کامل قلب مخصوصا تو مادرهایی ... ادامه پاسخ
مامان حسین مامان حسین هفته سی‌وششم بارداری
آواتار مامان آیهان مامان آیهان آیهان هفته سی‌وپنجم بارداری
مگه پول میگیرن بابتش؟من دو بار رفتم بیمارستان خصوص ... ادامه پاسخ
آواتار مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی توت فرنگی هفته سی‌وششم بارداری
سلام نوار قلب نمیدونم ولی از هفته سی و چهار هر هفت ... ادامه پاسخ
مامان رادوین مامان رادوین هفته سی‌وششم بارداری
آواتار مامان محمدکیان جوون مامان محمدکیان جوون محمدکیان جوون روزهای ابتدایی تولد
واسه من که کم نشدفقط کششی شده خداروشکر
آواتار مامان محمد مامان محمد محمد هفته سی‌وپنجم بارداری
حرکت کم رو شنیده بودیم حرکت زیاد نشنیده بودیم مشکل ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته بیست‌وهفتم بارداری
سلام موقعی که زایمان کردی شیرمیاد.
آواتار مامان مهلا خانم مامان مهلا خانم مهلا خانم هفته سی‌ودوم بارداری
آخرین سونو32هفتگیه
آواتار مامان فندوق کوچولو مامان فندوق کوچولو فندوق کوچولو هفته بیست‌وهشتم بارداری
برو قسمت زایشگاه بیمارستان نیاز نیست بنویسه دکتر
مامان کنجد مامان کنجد هفته سی‌وششم بارداری
آواتار مامان ملیکا مامان ملیکا ملیکا هفته سی‌وششم بارداری
ببخشید یک سوال نوار قلب ازچه زمانی وبرای چ خانمهای ... ادامه پاسخ
مامان جوجه مامان جوجه هفته سی‌ام بارداری
آواتار مامان کارن مامان کارن کارن هفته سی‌وسوم بارداری
تاقبل ۳۶ وقت داره بچرخه دیگ از هفته ۳۶ اگ نچرخد دی ... ادامه پاسخ
;