س مامانا جفت خلفی لترال راست گرید۲یعنی چی؟

۴ پاسخ

جفت خلفی یعنی جنیین جلو شکم جفت پشت ان

منظورت ازلکه بینی یعنی چی

نوع جفتته خوبه یعنی کمتر دچار لک بینی میشی

جفت هرکسی یه مدل هست.نوع جفتت هست

سوال های مرتبط

مامان ِ عشق مامان ِ عشق هفته سی‌وسوم بارداری
آواتار مامان برکت مامان برکت برکت هفته بیست‌وچهارم بارداری
ینی جفتت بالا متمایل به سمت راست
مامان کلوچه مامان کلوچه هفته بیست‌وپنجم بارداری
آواتار مامان دخملی🧚‍♀️🤰 مامان دخملی🧚‍♀️🤰 دخملی🧚‍♀️🤰 هفته هجدهم بارداری
نه بابا نمیشه
مامان مامان مهسا مامان مامان مهسا هفته بیست‌وهفتم بارداری
آواتار مامان محمدپارسا🧿💙 مامان محمدپارسا🧿💙 محمدپارسا🧿💙 هفته بیست‌وپنجم بارداری
خلفیه
جنسیتو نگفتن؟
مامان فاطمه ومائده مامان فاطمه ومائده هفته بیست‌وچهارم بارداری
آواتار مامان نیلماه مامان نیلماه نیلماه هفته بیست‌ویکم بارداری
جفتت خلفی سمت راست هست
آواتار مامان پـرنیـــام👼 مامان پـرنیـــام👼 پـرنیـــام👼 هفته سی‌وهشتم بارداری
سلام خطری نیست بریچ یعنی پاهای بچه پایین هست سرش ب ... ادامه پاسخ