۹ پاسخ

اون وقت اروم دست بکش سرش بگو نکن مامان به ارومی ول میکنه

اگه سرش داد بزنی شدید تر میکنه

احتمالا بخاطر دندون درآوردن باشه چون حسین هم داره دندون نیش درمیاره زیاد گاز میگیره

مثل پسر منه اونم جدیدا این کار رو میکنه منم اون لحظه بهش میگم نه ووقتی گوش نداد بهش میگم چون گاز گرفتی دیگه می می نیست نمیشه بخوری یکم گریه میکنه بعد دوباره امتحان میکنم معمولا دیگه گاز نمیگیره

دقیقا عیییییین دختر منه
خوشش اومده وقتی جیغ میکشی یا داد میزنی سرش خوشش میاد میخنده باز گاز میگیره

از جای دندوناشه عزیزم وقتی شبا میخوابه نوک سینه هاتو چرب کن

عزیزم اصلا نباید واکنش نشون داد منم همینجوربودم خیلی وحشتناک بود فقط میخان جلب توجه کنن اصلا اون لحظه چیزی نگین دیگه تکرار نمیکنه

والا اگه ادم بزرگ بود میشد تنبیهش کرد که اگه گاز گرفتی دیگه نمیدم بخوری ولی بچه کوچیک و نمیشه کاریش کرد اخه بهش هر چی بکی فک میکنه داری باهاش بازی نیکنی.خداروشکر من دخترم شیر خشکی این مشکل و تجربه نکردم.ایسالله حل بشه☺

پسرمنم همینکارومیکنه فکرمیکنه بازی هرچقدرمیگم نکن اصلاگوش نمیده تاخودش خسته بشه یاعصبی بشم البته اون گازمیگیره منم خندم میگیره بخاطرهمون ول نمیکنه وقتی جلوخندمومیگیرم وجدی میشم بیخیال میشه این گازگرفتن امرطبیعیه