۷ پاسخ

سلام من تو ۱۲هفته گفتن ۹۰ درصد دختره بعد تو ۱۸ هفتگی گفتن پسره

من زیاد دیدم جنسیت تو اون هفته اشتباه شده میگن ۶۰درصد درسته ۴۰درصد خطا داره

سلام عزیزم تو هجده هفته درسته گل دختره

دختره اجی امکان نداره تو سونو انومالی اشتباه بگن چون من پسره وقتی سونو میکرد مانیتور رو دیدم خودم فهمیدم پسره قشنگ دیده میشه بیضه هاش اینا

آره.۱۸هفته دقیقه من۱۷هفته دادم گفت دختره.تو۳۲هفته دادم دختربود

ماله من تو۱۴ هفتگی جنسیتشون معلوم شد دکتر گفت جفتشون پسرن کاره دکترمم عالی بود کم ولی بعضی وقتا این اشتباهات پش میاد پس این دفعه باز هم بپرسید

دخترخاله ی مامانم ۸ماهگی رفته گفته دختره بدنبا اومده پسر بوده

سوال های مرتبط