۴ پاسخ

من از ماه اول مرتب خوردم

برای رشد بچه هم خیلی خوبه

نه عزیزم بخور نوش جونت

ن خیلیم عالیه برا بچه هم عالی

سوال های مرتبط

آواتار مامان مهرسام مامان مهرسام مهرسام ۱ ماهگی
به نظر من تاثیر داره
من خوردم. بچم زردی نگرفت
مامان فندق مامان مامان فندق مامان هفته سی‌وسوم بارداری
آواتار مامان محمدسام مامان محمدسام محمدسام هفته بیست‌ویکم بارداری
اناناس واسه ۳ماه اول چون ویتامین cبالایی داره بهتر ... ادامه پاسخ
;