سلام دوستان هفته چندوم برم براتشکیل ساک؟

۱ پاسخ

سلام از هفته هفتم تا دهم تشکیل میشه. هفته هشتم بری بهتره.

سوال های مرتبط

مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی هفته دهم بارداری
آواتار مامان فندق کوچولو مامان فندق کوچولو فندق کوچولو هفته هفدهم بارداری
به بخورروزی ده تابادام بخور
مامان امیدم مامان امیدم هفته یازدهم بارداری
آواتار مامان آبنبات مامان آبنبات آبنبات هفته بیستم بارداری
هفته 8 بهترین زمانش هست
آواتار مامان 😍ડꪖᧁꫝꪖ𝕣😍 مامان 😍ડꪖᧁꫝꪖ𝕣😍 😍ડꪖᧁꫝꪖ𝕣😍 هفته سی‌وسوم بارداری
تو سه ماهه اول کمی رعایت کنین چون بچه جاش محکم نشد ... ادامه پاسخ
;