جفت قدامی چیست؟

۱ پاسخ

جفت قدامی یعنی جفت جلوتر از جنین هست و جفت روی دیواره رحم تشکیل شده

سوال های مرتبط

آواتار مامان میوه بهشتی💝 مامان میوه بهشتی💝 میوه بهشتی💝 هفته هشتم بارداری
خلفی یعنی پشت جنین قرار داره قدامی یعنی نزدیک ب ده ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پریناز مامان پریناز پریناز ۱۷ ماهگی
یعنی اینکه جفت جلوتر از جنین و جای شکمته. من شنیده ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نینا🌸 مامان نینا🌸 نینا🌸 ۱۳ ماهگی
من جفتم خلفیه و نی نی گفتن احتمالا دخمله.ربطی ندار ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جانان مامان جانان جانان ۱۴ ماهگی
نه عزیزم جفتت قدامی و گرید جفتت صفرع که هر چه سن ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نی نی من🐥 مامان نی نی من🐥 نی نی من🐥 ۱۳ ماهگی
جفت قدامی باشه دیرتر لگداشو حس میکنی و یعنی جفت جل ... ادامه پاسخ
آواتار مامان یاراپسرمهربونم مامان یاراپسرمهربونم یاراپسرمهربونم هفته سی‌ام بارداری
سوالت مثل اینه بپرسی دیوار آشپزخونم خوبه یا دیوار ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی هفته بیست‌ودوم بارداری
نه عزیزم خطرناک نیست من تو بارداری اول قدامی بودم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نبات مامان نبات نبات هفته یازدهم بارداری
این کمکت نیکنه فقط سرراهی خطرناکه بقیه طبیعیه
آواتار مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی توت فرنگی هفته یازدهم بارداری
قدامی باشه دگ تاآخر همون قدامی میمونه عزیزم تغییر ... ادامه پاسخ
مامان حنان مامان حنان هفته بیست‌وهفتم بارداری
آواتار مامان 🤰🏻بهار🌹👶 مامان 🤰🏻بهار🌹👶 🤰🏻بهار🌹👶 هفته بیست‌ودوم بارداری
ینی جفت جلوی بچس و حرکاتشو دیر تر حس میکنی
مامان فندوق مامان فندوق هفته بیست‌ویکم بارداری
آواتار مامان دلارام مامان دلارام دلارام هفته سی‌ودوم بارداری
فقط کمتر تکونای بچه احساس میشه
مامان ابوالفضل مامان ابوالفضل ۱ سالگی
آواتار مامان رهاکرامتی مامان رهاکرامتی رهاکرامتی ۱ سالگی
مال من خلفیه.زایمانم طبیعیه
آواتار مامان کیان مامان کیان کیان ۱۱ ماهگی
جفت قدامی یعنی جفت جلوی جنینیه یعنی سمت جلوی شکم. ... ادامه پاسخ
;