۶ پاسخ

سلام عزیزم برا منم اینجوری بود برا کنترل رفتم نوار قلب بچه رو گرفتن خیالم راحت شد

زایمانتون نزدیکه

هفته چندم هستین

سلام منم همینطور بودم خداروشکر کن ک بزرگ هم شده وتکون میخوره

ن عزیزم عادیه منم همینطورم دقیقا

سلام سی وهشت هفته

سوال های مرتبط

آواتار مامان رضوان مامان رضوان رضوان هفته سی‌وششم بارداری
براهمه شبیح هم نیس عزیزم من درازمیکشم بیشتره تکونا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان رضوان مامان رضوان رضوان هفته سی‌وششم بارداری
برامنم دقیقا همینجوری میشه دکترم گف باسن بچه اس😁😁😁
آواتار مامان هیراد مامان هیراد هیراد ۲ ماهگی
عزیزم بچه بزرگ میشه جا نداره کمتر حرکت میکنه ‌.ول ... ادامه پاسخ
مامان نفس مامان نفس هفته سی‌وهشتم بارداری
آواتار مامان ضحی و مرثا مامان ضحی و مرثا ضحی و مرثا هفته سی‌وهشتم بارداری
نه عزیزم اتفاقا تو هفته های شما تکون نخوره یا تکون ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دلوین مامان دلوین دلوین ۱ ماهگی
سلام عزیزم تعدادحرکاتش به 6 تا برسه کافی زیاد نیاز ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ماتیسای قشنگم💟 مامان ماتیسای قشنگم💟 ماتیسای قشنگم💟 هفته سی‌ودوم بارداری
بله گلم جاش تنگ میشه
آواتار مامان دردونه مامانی مامان دردونه مامانی دردونه مامانی هفته سی‌وچهارم بارداری
نه بابا مال منم ایتطوریه جاش تنگ شده
آواتار مامان آیکان مامان آیکان آیکان هفته سی‌وهشتم بارداری
عزیزم اینا نشونه های زایمانه تکون نخوردنه بچه ولگ ... ادامه پاسخ