۴ پاسخ

سلام عزیزم هرکسی متفاوت ولی از ۲۳,۲۴هفتگی بیشتر میشه وهر یکساعت ۴حرکت خوبه

سلام عزیزم من شنیدم از هفته های تقریبا 28 به بعد تعداد حرکت جنین مهم میشه که روزانه در نظر بگیریم ولی بازم ببینین بقیه دوستان چی میگن

عزیزم از هفته 26 و 27 به بعد

وارد ۷ که میشی