۷ پاسخ

اره منم از هفته ۱۳ متوجه حرکاتش شدم

اره درست
پسرمن 12هفته حرکت داشت

سلام بمن گفتن پسر داری ولی الان هفته 21 داره تموم میشه ولی یه ذره شبها زیر دلم بالا پایین میشه هنوز دو شبه حس میکنم

من پسر دارم از 16 هفته متوجه شدم اما دوستان بارداریم دارم ک از 23 تازه حرکات جنینو میفهمیدن... من از بیست هفته سکسکه بچه رو متوجه میشم دوستایی دارم ک 24 هفتشونه هنوز متوجه سکسکه نمیشن

منکه ۱۶هفتم هنوز حس نمیکنم

سلام عزیزم پسر من از ۱۴ هفتگی تکون خورد

سلام بله ماله من از13هفتگی تکن میخورد