زایمان زودرس یعنی از چند هفتگی؟؟

۱ پاسخ

کمتر از ۳۴هفته میشه زود رس

سوال های مرتبط

آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی هفته بیست‌وهفتم بارداری
سلام من زایمان زودرس داشتم سر بچه اولم هفته ۳۵ بدن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه هفته بیست‌ودوم بارداری
بله عزیزم
من جفتم سرراهی بود
از ۱۲هفته استفاده ک ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دوقلو مامان دوقلو دوقلو هفته بیست‌وهفتم بارداری
عزیزم سرویکس تو چندی
;