۶ پاسخ

از ۱۸تا ۲۲ وقت هست که بچه تکون بخوره که بستگی به جفت داره کاملا حس کردن بچه جفت های قدامی دیرتر میفهمن

سلام من توی هفته 19 حسش کردم.الان که توی هفته بیستم بیشتر

از هفته شونزده تا هیجده کم کم احساس میکنین اوایل بیشتر شبیه نبض میمونه بعد بیشتر احساس میشه هفته بیست و دو تا سه و نه بیشترین تکونا احساس میشه

۱۴ به بعد شروع میشه یکی کمتر یکی بیشتر

بستگی داره معمولا توبارداری اول بی تجربه هستن خانما از20هفته حس میکنن

از ۱۶ تا ۲۲ هفته بعضی ها دیر متوجه میشن من هفته ۱۶ هستم اما تکون نداره فقط نبض داره شکمم