دوستان از چند هفتگی شکم ترک برمیداره؟

۷ پاسخ

من هنوز در هفته بیست ونهم هستم بر نداشته رو پاهام برداشته

کسایی که لاغر هستند زودتر ترک میخوره مال من از 6ماه

من بچه اولم ۳۷ هفته ترک خورد😑

سلام من از ۴ ماهگی شکمم ترک‌خورد

شکم منم زودترک خرد

سلام من از هفته 19 یا 20 شروع به خارش کرد و ترک خورد.

شکم من تقریباازهفته بیستوهشت ترک برداشت

سوال های مرتبط

مامان کیان کوچولو🤰 مامان کیان کوچولو🤰 هفته بیست‌وسوم بارداری
آواتار مامان هانی مامان هانی هانی هفته دهم بارداری
میتونم بپرسم از چه روغنی استفاده کردین؟
آواتار مامان فُندُق مامان فُندُق فُندُق هفته هجدهم بارداری
بعضیا میگن از ماهای اول بزنین
از هفته 15 به بعد شر ... ادامه پاسخ
مامان janan مامان janan هفته بیست‌وپنجم بارداری
آواتار مامان آقا طه مامان آقا طه آقا طه هفته بیست‌ودوم بارداری
یه کرم هست که آزاده قیمتش 87 تومنه، لایسل سیکاسل.
مامان فندق مامان فندق هفته بیست‌ودوم بارداری
آواتار مامان دلآنا مامان دلآنا دلآنا هفته سی‌وسوم بارداری
عزیزم همش ژنتیکیه،مادر من ۶ تا زایمان داشته یدونه ... ادامه پاسخ
مامان فندق مامان فندق هفته بیستم بارداری
آواتار مامان جانان مامان جانان جانان هفته بیست‌ودوم بارداری
حدودی ۲۰ به بعد بستگی به بدن هر شخص داره که چقدر س ... ادامه پاسخ
مامان مامان جوجه مامان مامان جوجه هفته بیست‌ویکم بارداری
آواتار مامان آیدین وآرش مامان آیدین وآرش آیدین وآرش هفته بیست‌وهشتم بارداری
من 19 هفته ........
;