۲ پاسخ

سلام تو این سن ترس معنی پیدا می کند
بهتر تو تاریکی شب بازی تشخیص اشیا بدهید یا سکوت کنیم ببینیم چه صداها ی هست اینطور به تاریکی صداها و سایه اشیا آشنا میشه و نگران این تنهایی شب تو اتاقش نمیشه و با یک عروسک که خیلی بهش وابسته است بخوابه باید هر وقت تا بخواهد کنارش هستید
و در مورد دستشویی نگرانی افتادن داره و باید کم کم شروع بشه خب باهم برید و شما باید هستید کارش تمام شد میرید یا اینکه پشت در نیمه باز بایستید باهاش حرف بزنید

سلام عزیزم توالت فرنگی کودک براش بخر و بقل اتاقش بگذار یا جلو تلویزیون بگو جیش یا پی پی کن بعد ببرش حمام بشور بچه را و تا کامل ترس ازش بیفته ولی توالت رفتن را یاد بگیره .من فکر میکنم از چاه توالت میترسه که بیوفته بهش بگید نمیوفته و بقل دستشویی جیش و پی پی کنه این دو روش را حتما انجام بده نتیجه میگیری من اینکار را کردم و نتیجه گرفتم .موفق باشید .