۶ پاسخ

عزیزم پسر من از چهل روزگیش داره امپرازول میخوره.بهترین حالت خوروندن امپرازول واسه نی نی اینه که بهتره شما دونه ها رو بریزی ته حلق نی نی و بعدش بهش شیر بدی تا تو معدش حل بشن دونه ها.
من که اینجوری میدم.یعنی دکتر ایمانزاده گفتن باید اینجوری بدم.وقتی ته حلقش بریزی بچه دیگه تلخی حس نمیکنه و به مرور عادت میکنه

ممنون مامان ارتان عزیز میشه بپرسم در روز چند بار میدی و باید تا کی بدیم

دکتر گفت ک آب ولرم بدم اصلا حرفی از شیر نزد یعنی با شیر بدم تلخیش گرفته میشه شما قشنگ حلش میکنید یا همینجور دونه های قرصو‌میدید من با قاشق دونه هارو له میکنم

من دکتر بهم گفت بریزش تو قاشق بعد روش شیرتو بدوش بریز بده بچه بخوره. با یه داروی دیگه هم داد ولی من امپرازول رو نمیدم چرا با اب میدی شما

مگه میتونه اونجوری قورت بده ؟؟؟دخترم دوماهو ۱۴روزشه...منظورتون اینه ک خالی بدم یا همراه آب

حل نکن دخترمنم میخوره توپکاروحل نکن همون طوری بهش بده تومعده ش حل میشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان فندقم مامان فندقم فندقم ۷ ماهگی
منظورش اینکه با آب یا شیر خودت مخلوط کن.اونا حل نم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نیلا مامان نیلا نیلا ۱۰ ماهگی
من‌ میریختم‌تویه قاشق باشیرم میدادم به دخترم
;