خانوماطالبی و هندوانه برای خانومای شیرده خوبه یان؟؟؟

۶ پاسخ

من قبل ظهر میخورم بعدشم یه قاشق عسل میخورم... ب تجربه خودم اگه تاظهر چیز سرد و نفاخ بخورم شب اذیت نمیکنه ولی اگه عصر بخورم شبش اذیتم

عزیزم هندوانه عالیه فقط تخمه سیاهاشم بایدجویده بشه و خورده بشه ک نفخش گرفته بشه

منم خوردم،بعدش حتما حتما عرق نعنا بخور

عزیزم کم بخور وقبل غذا باشه اشکال نداره بعدش هم کو کو بخور

هندوانه ک نفاخه ولی میگن شیرو زیاد میگنه. من میخورم ولی پسرم دلش درد میگیره

سوال منم هست آخه شنیدم هنوانه نفخ داره تعجب کردم

سوال های مرتبط

آواتار مامان شادی مامان شادی شادی ۳ ماهگی
روزی دو لیوان شیر،رو خرمام کنجدو رازیانه پودر شده ... ادامه پاسخ
;