سلام چند هفته جنسیت نشون میده

۵ پاسخ

سلام من ۱۱هفته رفتم احتمالی گفتن دختره

سلام۱۸هفته ب بعد مطمعنتره

بین۱۶تا۱۸ هفته موقع غربالگری

۱۶ هفته نشون میده کاملا ، غربالگری هم اگه دستگاه ۴بعدی باشه اشتباه نمیکنه برای من که با اطمینان گفت پسره

تو ۱۶هفته احتمالی میشه ولی تو ۱۹ماهه گی دقیقه شو میگن

سوال های مرتبط

مامان مامان آیهان مامان مامان آیهان هفته سیزدهم بارداری
آواتار مامان جانان مامان جانان جانان هفته چهاردهم بارداری
نه عزیزم زوده
آواتار مامان آرسام مامان آرسام آرسام هفته سی‌ونهم بارداری
بله عزیزم ۱۱ هفته مشخصه بستگی به دکترت داره
مامان کنجد مامان کنجد هفته شانزدهم بارداری
آواتار مامان دونه الماس💎 مامان دونه الماس💎 دونه الماس💎 هفته بیست‌وششم بارداری
دکتر من سن‌بالا وباتجربه‌بود گفت‌بهم
مامان نفس مامان نفس هفته سیزدهم بارداری
آواتار مامان ♡a♡ مامان ♡a♡ ♡a♡ هفته بیست‌وچهارم بارداری
سلام من دوازده هفته رفتم سونوگرافی غربالگریه اوله ... ادامه پاسخ
آواتار مامان گلمبه مامان گلمبه گلمبه هفته سیزدهم بارداری
گلم منم ۱۱ هفته ام.قراره ۱۲ برم.از هرکس پرسیدم میگ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه هفته بیست‌وپنجم بارداری
عزیزم این برنامه منو با اولین روز آخرین پریودیم در ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندق کوچولوی من مامان فندق کوچولوی من فندق کوچولوی من هفته نوزدهم بارداری
مایع پشت گردن جنین رو اندازه گیری می‌کنند و نقص ها ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرامشم مامان آرامشم آرامشم هفته بیست‌وچهارم بارداری
اره واسه من احتمال دادن تو انومالی هم درست بود
مامان سما مامان سما هفته یازدهم بارداری
آواتار مامان فندوق😍 مامان فندوق😍 فندوق😍 هفته پانزدهم بارداری
نه عزیزم من ۵ هفته رفتم به زور ساک جنین رو دیدن ول ... ادامه پاسخ
آواتار مامان بچوله مامان بچوله بچوله هفته هجدهم بارداری
سلام عزیزم منم اینجوری شدم تشخیص ندادن که بچه ام چ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان حسام مامان حسام حسام هفته بیست‌وهفتم بارداری
منم اینجوری بود بعد که رفتم آنومالی اومدم تو برنام ... ادامه پاسخ
آواتار مامان قرتی خانم مامان قرتی خانم قرتی خانم هفته بیست‌ویکم بارداری
واس سرگرمیه ک زنای حامله رو سرشون گرم شه هفته ها ز ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نقل کوچولو مامان نقل کوچولو نقل کوچولو هفته دهم بارداری
سلام عزیزم، اولین روز از آخرین پریوتو اگه میدونی ب ... ادامه پاسخ