۵ پاسخ

سلام مث پریوده خونریزیت؟!اخه بتا ۲۵به بالا مثبته!

هر خون ریزی نشانه ی ازدست دادن بچه نیست.منم خونریزی داشتم بدم سالم سالم بود خونریزی ازخودم.بود رحمم باز شده بود

حتما برو دکتر چون پنجاه ینی هفته سوم بارداری یا نزدیک هفته چهارم حتما برو

نه نگران نباش ازمایش بده حتما

سلام عزیز تو دادن آزمایش کوتاهی نکن بده انشالله که بارداری
☺☺نگران نباش و به خودت استرس وارد نکن

سوال های مرتبط

آواتار مامان اَروشا مامان اَروشا اَروشا هفته سی‌وسوم بارداری
سلام من ۸ روز از تاریخ پریودیم گذشته بود که آزمایش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کلوچه مامان کلوچه کلوچه هفته یازدهم بارداری
مال من ۲۲۳بود که پایین نیست اصلا
آواتار مامان مغز بادوم مامان مغز بادوم مغز بادوم هفته چهارم بارداری
نه عزیزم بارداری مبارکه،تکرار آزمایش واسه اینه که ... ادامه پاسخ
آواتار مامان صحرا مامان صحرا صحرا هفته هشتم بارداری
من بعد ۳روز ازپریودیم ۶۱بود‌ واس منم همین سوال هس ... ادامه پاسخ
;