نوزاد از چند ماهگی مینشیند

۴ پاسخ

باهم فرق دارن ولی اصولا از هفت هشت ماهگی

دکتر به من گف از ۷ماهگی بشینه

بسی داره ی سری پنج ماهگی ی سری تاهشت ماهگی من دخترم میخواد بشینه کم کم دکترم گفتم گفت ایراد نداره بستگی ب فعالیت توزادداره

هرکسی فرق می‌کنه دختردادش من الان شیش ماهشه میشینه یکی دیرمیشینه یکی زود

سوال های مرتبط

آواتار مامان سوگند مامان سوگند سوگند ۶ ماهگی
من ده روزش که بود سوراخ کردم هر چی بچه تر باشه بنظ ... ادامه پاسخ
مامان رادین مامان رادین ۴ ماهگی
آواتار مامان celine🍭🍓 مامان celine🍭🍓 celine🍭🍓 ۷ ماهگی
از شش ماهگی اگ وزن جوجت خوبه
اگ نه از چهارماهگی هم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فاطمه سادات مامان فاطمه سادات فاطمه سادات ۸ ماهگی
عزیزم هر کس بچه اش فرق میکنه باید امتحان کنی گلم م ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آیناز مامان آیناز آیناز ۴ ماهگی
دکتر ب من گفت تا یکسالگی پرهیز کنم از یک به بعد بر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان حلما مامان حلما حلما ۵ ماهگی
اصولی باید غذا بدی تا یبوست نشه
هفته اول:فرنی ۱تا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مایسا مامان مایسا مایسا ۳ ماهگی
آخرا ۴ ماهگی همون ۵ماهگی
آواتار مامان محمدمتین مامان محمدمتین محمدمتین ۵ ماهگی
مامانم میگه بچه که مادرشوبشناسه موهای مادرریزش پید ... ادامه پاسخ