۵ پاسخ

اعداد را بنویسید

در ادامه از یک وایت برد استفاده کنید. اعداد را روی تخته بنویسید.و از او بخواهید که مثلا عدد دو را پیدا کند. متناظر هر عدد شکلی بکشید و از کودکتان بخواهید عدد متناظر هر شکل را به آن وصل کند. این گونه به فرزندتان کمک کنید بیاموزد که هرچیزی را که می شمارد می تواند با نمادهایی که اعداد نامیده می شوند، نشان دهد. از خمیر بازی ها استفاده کنید. مثلا متناظر هر عدد، دایره هایی رنگی از خمیر بازی ها درست کنید و از کودک بخواهید تعداد هر شکل را بگوید.

در مورد اعداد صحبت کنید

برایش توضیح دهید که چگونه می توانید به اندازه گیری هر چیزی بپردازید. مثلا پول خود را چگونه می شمارید، زمان را چگونه بیان می کنید، صورت حساب ها را چگونه محاسبه و پرداخت می کنید، شماره تلفن ها را به او بگویید. بتواند شماره ها را در تلفن وارد کند، با صقحه کلید کامپیوتر آشنا شود تقویم را با هم محاسبه کنید. و هر کاری که محاسباتی باشد.

با کودکان وارد معامله شوید.

مثلا از او بخواهید پول هایش را جمع کند و با محاسبه ی صحیح آنها، مقداری به پولش اضافه کنید و به عنوان جایزه به او بدهید. این کار باعث می شود هم ریاضی و محاسبات یاد بگیرد هم با پس انداز و سرمایه گذاری آشنا شود.

اعداد را با صدای بلند بشمارید

هر زمانی که برایتان امکان پذیر است با کودکان اعداد را با صدای بلند بشمارید.
اعداد را به او نشان دهید و تکرار کنید. این گونه است که روال اعداد در گوش و ذهنش ماندگار خواهد شد. مثلا از او بپرسید: ” انگشتای پاهای خودت رو بشمار” ،در ادامه از او بخواهیم که ” انگشت های من را هم بشمار”. و در ادامه از او بخواهیم که ” حالا انگشت های پاهای خودم و خودت را بشمار”


وقتی کودک بزرگتر می شود محاسباتتان را در خانه با صدای بلند انجام دهید. طوری که کودک روند محاسبه را دریابد.

وقتی سوالی از او می پرسید، مثلا از او می پرسید” پنج ماشین توی خیابان پارک شده. اگر دوتا به آن ها اضافه شود، چند ماشین داریم؟” این یک سوال محاسباتی ساده است. اما از کودک بخواهید روند محاسبات خود را برایتان بلند بگوید. چرا که مهم تر از درست یا نادرست بودن جواب، روال رسیدن به جواب می باشد.

پسر عموش یکسال ازش بزرگتره..اونم بلد نیست..فقط، حرفایی ک میزنه رو یاد میگیره.یا مثلا میاد میگه مامان تو بشو محمد من بشم آقای فلانی...یا مثلا میگه مامان نگا اینجات گِلیه ای وای دست نزن ک بانک ملیه...این چیزا رو یاد میگیره..حرفای بد بلد هست اما اصلاا نمیزنه..خیلی مودب و ساکته...مثلا وقتی میخام رنگ و اعداد نشونش،بدم خیییلی میخنده و ذوق میکنه..علاقه نشون میده اما یاد نمیگیره..دیگه گیج شدم

سلام پسرعموش چندسالشه اگه بزرگتره ازش ازاون بخواییدرنگاروبگه یااعداد روکه پسرتون یادبگیره

آخرین مقالات