۴ پاسخ
سیترزین یکم خواب اوره فکر کنم
سیتریزین خاب اوره اخه
سیتریزن ودیفن هیدرامین کلان خواب اورن احتیاط بایدبشه درمصرفشون.
دخترم که اصلا با سیتریزین نمیخوابه