۴ پاسخ

سیترزین یکم خواب اوره فکر کنم

سیتریزین خاب اوره اخه

سیتریزن ودیفن هیدرامین کلان خواب اورن احتیاط بایدبشه درمصرفشون.

دخترم که اصلا با سیتریزین نمیخوابه

آخرین مقالات