۵ پاسخ

پسرمنم اینطوریه چندروزه بعد ازواکسن اسهال استفراغ داره مال واکسن بدنشو بهم میریزه شیر زیادی بهش بده.سیب رنده کن آبشو بهش بده

بعده واکسن تا دو روز نباید اب بخوره ب پاش. روز سوم ببرید حمام. اسهال استفراغ خطرناکه بچه رو زود ضعیف میکنه ببریدش دکتر حتما. پشت گوش نندازید

نه اسهال ربطی نداره.تا سه روز نباید بعد واکسن حمام برد.احتمال تشنج هس

معمولا بعد از واکسن زدن تب میکنه بچه ولی اسهال و استفراغ نه ببرينش پیش دکتر بچتون چند ماهه هست

اسهال استفراغ واکنش به واکسنه که خوب نیست ببر دکتر نشون بده

سوال های مرتبط

آواتار مامان لیانا 👑تهران💙 مامان لیانا 👑تهران💙 لیانا 👑تهران💙 ۲ سالگی
دو روز بعد یک روز قبل حمامش کن
آواتار مامان ویان مامان ویان ویان ۳ ماهگی
هروقت خواستين
من سعي ميكردم عصرها حمومش ميكردم كه ... ادامه پاسخ
آواتار بابای بردیا بابای بردیا بردیا ۱ سالگی
از یه دستمال نمناک استفاده کن و به بدنت دخترت بکش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمدامین مامان محمدامین محمدامین ۷ ماهگی
اما من وقتی واکسن دوماهگی رو زدم از بهداشت پرسیدم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مرصاد مامان مرصاد مرصاد ۱ سالگی
اره طبیعیه.بدنش واکنش نشون داده.حتی وزن هم کم میکن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرحسین مامان امیرحسین امیرحسین ۲ سالگی
بعدچهل روز یه ذره دردداشت
مامان جانان 😍 مامان جانان 😍 ۱ سالگی
آواتار مامان الناز مشهد مامان الناز مشهد الناز مشهد ۱ سالگی
۴۸ ساعت عزیزم بیس چهارساعت اول هرچهارسال شربت بده ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیررضا مامان امیررضا امیررضا ۱۴ ماهگی
استارو هر ۴ساعت بده روز اول
روز دوم هر ۶ساعت ولی ا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ماهان مامان ماهان ماهان ۳ ماهگی
پسر منم همینطور بود بخاطر استامینفونی بود که ۴ ساع ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هلیا مامان هلیا هلیا ۱ سالگی
نه عزیزم چهار ساعت یه بار قطره استامینفن بده تب نک ... ادامه پاسخ
;