۳ پاسخ

عزیزم زوده منم تازه رفتم تو۸ از شروع شده ممکنه هم خوب باشه حالت

آره منم ازاول بارداری هیچ حالتی نداشتم الانم هفته یازدهمم

خوشبحالتون باردارید .من هرچی تلاش میکنم بی فایدس

سوال های مرتبط

آواتار مامان تسنیم و تیارا مامان تسنیم و تیارا تسنیم و تیارا هفته پانزدهم بارداری
دختر بشین سر جات😂😂
همون که تکونش و بفهمی و شکمت بز ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جوجو🐤 مامان جوجو🐤 جوجو🐤 هفته هجدهم بارداری
اگ بی بی مثبته برو یه آزمایش بده بعد ببر دکتر دیگ
آواتار مامان سنا مامان سنا سنا هفته نهم بارداری
سلام منم ندارم والاهیچ علایمی
;