۲ پاسخ

تا ده روز نهایت مبشه

نهایتا یه هفته میشه

سوال های مرتبط

مامان رقیه ۱ سالگی
آواتار مامان سالار مامان سالار سالار ۱ سالگی
سه تا پنچ روز پریود میشی
آواتار مامان علی مامان علی علی ۲ ماهگی
همه یه مدلی نیستن که بستگی به بدنت داره
آواتار مامان 💙🧿Kohyar🧿💙 مامان 💙🧿Kohyar🧿💙 💙🧿Kohyar🧿💙 ۶ ماهگی
من همش ۱۰روز بعد زایمان خونریزی داشتم دیگه تا الان ... ادامه پاسخ