۱ پاسخ

نه مشکلی نداره فقط ممکنه سردیش کنه زیاد نخوره یا با گلپر بخوره