۱ پاسخ

سلام این یک جور اگزما هست دختر من هم تقریبا همین مشکل را داشت بردم پیش دکتر حساسیت یک دوره دارو خورد و دکتر گفت یک روز درمیان ببر حمام اما یک دفعشو با شامپو و صابون بشور و یک شامپو ویک صابون خارجی داد ویک پماد که بعداز حمام به تمام بدنش بزنم و با یک پارچه نخی بدنش را خشک کنم و لباس هایش را با صابون میغ فیروز بشورم