۳ پاسخ

اره اشکال نداره میشه فردا هم بری

سلام .بله عزیزم تا ۲۲ هفتگی وقت دارین .تاریخ نسخه مهم نیست تا قبل ۲۳ هفته برین انجام میدن

انومالی تا ۲۲ هفتع میشه بری بدی ن اشکال نداره ۱۸ تا ۲۲ هفته وقت هست

سوال های مرتبط

آواتار مامان اروشا اشلی🤩 مامان اروشا اشلی🤩 اروشا اشلی🤩 هفته بیست‌ودوم بارداری
ایشالا یه سلامتی 😉✌
آواتار مامان جوجو مامان جوجو جوجو هفته هجدهم بارداری
منم هفته ۱۶ هستم. دکتر برام واسه ۱۹ اسفند سونو انو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان گردو مامان گردو گردو هفته سی‌ودوم بارداری
سلام.من ۲۸ بود سرکلاژ کردم
آواتار مامان تسنیم و تیارا مامان تسنیم و تیارا تسنیم و تیارا هفته شانزدهم بارداری
همون موقع که دکترت برات نوشته برو
دکتر من هفته 17 ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پسته مامان پسته پسته هفته بیست‌وهفتم بارداری
ترس نداره مگه چیکار میکنن یه چیز باریک میده تو خیل ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دوقلو مامان دوقلو دوقلو هفته بیست‌وهشتم بارداری
نه نرو هفته ۱۸ به بعد برو
آواتار مامان کارن مامان کارن کارن هفته نوزدهم بارداری
ن عزیزم برو از۱۶هفتگی اونومالی رومیرن۳روز کاری نمی ... ادامه پاسخ
مامان لوسی مامان لوسی هفته هجدهم بارداری
آواتار مامان نازنین زینب مامان نازنین زینب نازنین زینب هفته بیست‌وچهارم بارداری
سلام اره منم همون موقع رفتم
آواتار مامان آرسام🧿 مامان آرسام🧿 آرسام🧿 هفته بیست‌وهشتم بارداری
منم ۱۷ هفته رفتم‌ اکی‌ بود
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته هفدهم بارداری
سلام عزیزم.۱۸هفته بدی بهتره
آواتار مامان فسقل مامان فسقل فسقل هفته بیست‌وهشتم بارداری
وزنش نرماله
اره از قند واسه هفته ۲۴تا ۲۸ باید انجا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه هفته بیست‌ویکم بارداری
نه عزیز منکه ۱۸ هفته یک روز رفتم یعنی دکتر اون موق ... ادامه پاسخ
;