۳ پاسخ

فاواسیوم چیه ...؟؟؟؟

من ریسکشو نکردم و نخوردم . بهتره آزمایش فاویسم رو از بچه بگیرید و بعد نوش جان کنید .

اگه فاویسم نداره نه اشکال نداره