قدامی یا خلفی بودن ربطی به جنسیت داره؟؟؟؟؟

تصویر
۳ پاسخ

نه ربط نداره بچه من پسره قدامیه ولی دوستم بچش دختره مال اونم قدامی

میگم ۹۰%دخترا قدامیه۸۵درصد پسرا خلفیه ولی شامل حال همه نمیشه

قدامی معمولاهفتاددرصددختره

سوال های مرتبط

مامان فندق و تو دلی مامان فندق و تو دلی هفته بیست‌وپنجم بارداری
مامان تودلی🤰🏻 مامان تودلی🤰🏻 هفته چهاردهم بارداری
مامان ندا مامان ندا هفته سیزدهم بارداری
مامان دلبرم مامان دلبرم هفته بیست‌وچهارم بارداری
مامان تودلیم💙👶 مامان تودلیم💙👶 هفته نوزدهم بارداری
آواتار مامان مرسانا😘 مامان مرسانا😘 مرسانا😘 هفته سی‌ودوم بارداری
منم خلفی دختر