۴ پاسخ

شاید گرما زده شدن

مامانم اینجوری شده نگرانم

احتمالا مسموم شدی. یا فشارت افتاده شربت بخور با عرق نعنا

برای ی خانم؟؟این علائم؟؟