قرمزی جوش صورت پسرموچیکارکنم

۳ پاسخ

پسر منم داشت بردم دکتر گفت چیزی لازم نیست خوب میشه الانم خوب شده،

پسرمن اینجوری شد ،دوبار متخصص بردیم تا فهمیدیم ب شیرخشک حساسیت داشتدکتر براش ببلاک haنوشت،خودمم کرم adایروکس زدم تازه خوب شده ،

شیر خودتو بریز رو انگشتت به صورت دورانی بکش رو جوشه بعد ۱۵ تا ۲۰ دقیقه صورتشو بشور روز سه بار این کارو انجام بده جواب میده من خودم این کارو برا دخترم انجام دادمجواب داد

سوال های مرتبط

آواتار مامان غزل جون مامان غزل جون غزل جون ۵ ماهگی
شاید اگزما زده یا به چیزی الرژی داره مثلا لبنیات