۵ پاسخ

من استفاده کردم زیاد تاثیر نداشت رقتم فوق تخصص قطره پدی لاکت رو داد عالی بود

من یه مدت استفاده کردم اما واسه دخترم فقط تا چندروز جواب داد بعد از اون دیگه کاراییشو از دست داد

عالیههه من واس پسرم استفاده میکنم

قطره دایمیتکون رو یه ربع بعد از شیر خوردن بدین موثر میشه طبق دستور مصرف نه زیاد

من استفاده کردم

;