تو چند هفته شکم در میاد ؟؟

۴ پاسخ

میگن از بیست و شش به بعد .اونایی هم که زود درمیارن مال پرخوری اضافه هست که اصلا خوب نیست

از ۲۲ به بعد شکم از لگن بخاطر رشتش خارج میشه

سئوال منم هست😕

بستگی به اندامت و نینیت داره

;