مامانا دلستر برای مادرای شیرده خوبه یابد

۷ پاسخ

اینکه دلستر شیر رو زیاد میونه یک باور اشتباهه. برعکس بدلیل گازدار بودن باعث نفخ میشه و مضره

دکتر گف نیاید بخوری هم نفخ داره و هم واس دندان مضره

خیر اصلا
برعکس دلستر باعث رفلاکس توی نوزاد میشه
برای افزایش شیر ترکیب رازیانه و زیره سبز باهم هم باعث افزایش شیر وهم جلوگیری از نفخ میکنه

دلستر انگور خوبه

خیلی خوبه برای افزایش شیر

دکتر به من گفت نخورم بچه نفخ میکنه

عالیه باعث افزایش شیر میشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان آراد کوچولو مامان آراد کوچولو آراد کوچولو ۳ ماهگی
بدددددددد زیر دو سال ممنوعه
;