۵ پاسخ

خارش و سوزش ربطی به باردادی نداره قارچو عفونته حتما برو دکتر

عفونته عزیزم ولی نگران نباش ضرر خیلی جدی روی جنینت نداره فقط حتما رسیدگی کن برو دکتر شیاف و دارو بگیر ک خدایی نکرده زمان تولد تو سقف دهانش و دور دهانش برفک نزنه

بهتر با دکتر مشورت کنی 90 درصد عفونت که باید زود رفع بشه

عفونته و جدی بگیر حتما دکتر برو

عفونته عزیزم باید بری دکتر ازمایش بنویسه

سوال های مرتبط

مامان توت فرنگی ها مامان توت فرنگی ها هفته بیست‌وسوم بارداری
آواتار مامان 🤰🏻بهار🌹👶 مامان 🤰🏻بهار🌹👶 🤰🏻بهار🌹👶 هفته بیست‌وسوم بارداری
اره گلم طبیعیه نگران نباش
مامان فندق مامان فندق هفته بیست‌وپنجم بارداری
آواتار مامان Golnesa مامان Golnesa Golnesa هفته بیست‌وهشتم بارداری
نه نباید رنگ کنید ماه های آخر رنگ کنید
آواتار مامان گوجه مامان گوجه گوجه هفته بیست‌وپنجم بارداری
‍ #مــــاه_هــــای_بـــــارداری

1⃣یک ماه تمام/ 30 ... ادامه پاسخ
;